Binder 4 shelf

Binder 4 shelf

Binder 4 shelf

ชั้นอเนกประสงค์ บินเดอร์ 4 ชั้น

“ชั้นขนาดกว้าง มสามารถจัดวางสิ่งของได้หลากหลาย”

ขนาด

W.600 x D.298 x H.1578 mm.

Product Description

See also different:COLOUR BOX
<< return to products