Binder 5 shelf

Binder 5 shelf

Binder 5 shelf ชั้นอเนกประสงค์ บินเดอร์ 5 ชั้น “ชั้นขนาดกว้าง สามารถจัดวางสิ่งของได้หลากหลาย” ขนาด W.600 x D.298 x H.1956 mm.

Product Description

See also different:COLOUR BOX
<< return to products